Witamy na stronie Laboratorium Geodezyjnego GNSS w Warszawie

Laboratorium jest częścią Zakład Geodezji Planetarnej istniejącego w strukturach Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Członkowie laboratorium GNSS sprawują m.in. opiekę merytoryczną nad:

Poza tym w ramach prac prowadzonych w laboratorium wykonywane są pomiary statyczne i kinematyczne przy wykorzystaniu systemów GNSS, będące podstawą różnego rodzaju analiz i opracowań.

W ramach swoich prac laboratorium wykonuje także pomiary podstawowych osnów geodezyjnych przy użyciu technik satelitarnych.